PRP (platelet riched plasma) – plazma obogaćena trombocitima

Plazma obogaćena trombocitima predstavlja krvni derivat koji se dobija iz krvi pacijenta procesom centrifugiranja i koristi se u tretmanu rejuvenacije određenih regija.

Sam naziv govori da je ovo preparat koji sadrži trombocite, odnosno krvne pločice, koji u sebi sadrže brojne faktore rasta, a koji imaju blagodetni uticaj na procese obnavljanja i podmlađivanja. PRP se može koristiti sam ili u kombinaciji sa hijaluronskim filerima. Za puni efekat potrebno je sprovesti tri vezana tretmana unutar 2 meseca.

U Poliklinici Novaković posedujemo najsavremeniji aparat za pripremu plazme obogaćene trombocitima.