Prva poseta ginekologu tokom trudnoće

Prva poseta ginekologu tokom trudnoće U ginekološkoj ordinaciji Novakovic praćenje trudnoće obavlja se po aktuelnim evropskim i svetskim protokolima i …

Pročitaj više...

Analiza krvi u trudnoći

Analiza krvi, prvenstveno podrazumeva određivanje krvne grupe trudnice i Rh faktora, kompletnu krvnu sliku i biohemiju sa jetrinim i bubreznim …

Pročitaj više...

Skrining I trimestra

Skrining podrazumeva izdvajanje grupe trudnica koje imaju povećan rizik da nose plod sa nekom od hromozomskih anomalija. Skrining testovi ne …

Pročitaj više...

NIPT – neinvazivni prenatalni test

Treba napomenuti da danas postoje i druge vrste testova koje sa priličnom pouzadnošću, većom u odnosu na prethodno opisane skrining …

Pročitaj više...

Amniocenteza

Amniocenteza je, za razliku od prethodno opisanih skrining testova, invazivna dijagnostička metoda gde se uz pomoć igle uzima uzorak plodove …

Pročitaj više...

Ultrazvuk u trudnoći

Ultrazvučnim pregledom se, osim utvrđivanja starosti trudnoće, pregleda morfologija i kondicjia ploda. Svaki period trudnoće nosi određene specifičnosti pregleda. Kako …

Pročitaj više...
1 2