Ekspertski ultrazvucni pregled

Trudnoća je posebno lepo vreme za svaku ženu i njenu porodicu, ali i izvor strahova vezanih za zdravlje bebe.

Sve trudnice i njihove bebe zaslužuju najmoderniji tretman u savremenoj ginekološkoj praksi. 4D ultrazvuk upravo je takav revolucionaran medicinsko dijagnostički pregled – daje nam mogućnost da vidimo morfologiju bebe u trodimenzionalnom (statičnom) prikazu kao i pokrete bebe što se popularno naziva 4D, odnosno prikaz trodimenzionalne slike u realnom vremenu i pre njenog rođenja, intrauterino, nešto što je našim mamama i bakama bilo potpuno nezamislivo.

Ekpertski ultrazvuk na sredini trudnoće omogućava trudnicama da odagnaju brige i da se u miru pripremaju za najvažniju ulogu.

Pored Dabl testa, koji se obavlja između 12. i 14. gestacijske nedelje, ekpertski ultrazvuk je izuzetno bitan za dijagnostiku eventualnih anomalija ploda. Ekpertski ultrazvuk je detaljan ultrazvučni pregled koji se obavlja između 20. i 24. nedelje trudnoće.U tom periodu su organi ploda dovoljno razvijeni da mogu da se vrlo detaljno pregledaju.