Kako se izvodi ekspertni ultrazvuk

Ekspertni ultrazvuk treba da se obavlja na novijim ultrazvučnim aparatima koji imaju brojne funkcije (kolor dopler, 3D, 4D), koje omogućavaju vrlo detaljan pregled svih organa ploda.

Vizuelizacija ploda može da se snimi na CD-u ili da se sačuva u vidu vrlo vernih fotografija, što je od koristi kada je potrebno praćenje oboljenja. Pored dobrog ultrazvučnog aparata, neohodno je da ekspertni ultrazvuk sprovodi posebno edukovan i licenciran lekar specijalista.

Nije svaki 4D ultrazvuk u trudnoći automatski i ekspertski ultrazvučni pregled. Iskustvo u ultrazvučnoj dijagnostici u ginekologiji omogućava da se maksimalno poveća procenat anomalija koje se mogu uočiti na vreme.

Pregled se obavlja po tačno određenom redosledu i omogućava potvrđivanje pravilnog rada, razvijenosti i strukture svih organa ploda. Procena je da se u dobrim tehničkim uslovima, kada pregled obavlja vrsan kadar, dijagnostika prenatalnih anomalija kreće od 75% do 85%.

Kod standardnog ultrazvuka mogućnost utvrđivanja anomalija ne ide preko 50%. Važno je napomenuti da ultrazvuk ima svoja ograničenja koja se odnose na specifičnost organizma trudnice, pozicije ploda u materici i specifičnosti same bolesti kod ploda.

Uredan ekspertski ultrazvučni nalaz ipak treba da utiče da se budući roditelji opuste i uživaju u lepoti trudnoće.

Naša ordinacija poseduje GE VOLUSON aparat najnovije generacije koji osim što omogućava 3D (statički prikaz) i 4D prikaz (3D prikaz u pokretu ili realnom vremenu) omogućava i niz drugih tehnoloških prednosti koje daju kvalitetniju sliku i u klasičnom 2D prikazu, Colour Doppler modu,  kao i savremene opcije optimizacije slike koje povećavaju sigurnost pregleda na najviši nivo.