NIPT – neinvazivni prenatalni test

Treba napomenuti da danas postoje i druge vrste testova koje sa priličnom pouzadnošću, većom u odnosu na prethodno opisane skrining testove mogu postaviti indikaciju ili je isključiti u smislu daljih invazivnih testova, a koje se zasnivaju na analizi slobodne fetalne DNK iz krvi majke.

Pouzdanost ovih testova je visoka za detekciju Daunovog sindroma, potom Edvardsovog, Patau i Tarnerovog sindroma i anomalija vezanih za polne hromozome. Problem ovih testova je još uvek visoka cena.