Prevencija nastanka karcinoma grlića materice

U Srbiji svakog dana četiri žene obole i jedna umire od raka grlića materice. Smatra se da je edukacija žena jako važna jer je znanje o faktorima rizika najvažnije u prevenciji ove bolesti.
Najvažnije je da svaka žena sama shvati važnost odlaska kod ginekologa, bar jednom godišnje, radi preventivnog pregleda.

Srbija ima najveću stopu pojavljivanja raka grlića u Evropi, gde čak 20 do 27 na 100.000 žena oboli. Epidemiološki podaci potvrđuju da u Srbiji svakog dana četiri žene obole i jedna umire od ovog oblika raka. A, ne treba da umre nijedna, jer se radi o lako dostupnom organu i bezbednoj metodi za rano otkrivanje ove bolesti. Najbolji skrining pokazao je PAPA test, a uz kolposkopski pregled i biopsiju, i najsigurniji metod dokazivanja i praćenja promena na grliću materice.

Karcinom grlića je na svom početku izlečiv u potpunosti, dok je u kasnijim stadijumima svega 30% moguće izlečiti. Ginekološki, najzanimljivija je grupa sa nalazom PAPA III grupa, jer se upravo iz te grupe prelazi u IV i Vgrupu, ako se ne reaguje, ili, što je cilj svakog ginekologa, takva se žena vraća u grupu PA II pravilnim i pravovremenim lečenjem. Cilj je da se te žene zaštite od progresije bolesti, a to je sasvim moguće.

Važne napomene:

 • Rizične grupe žena:
  • rano stupanje u seksualne odnose
  • često menjanje seksualnih partnera
  • žene sa velikim brojem porođaja
  • žene u vezi sa promiskuitetnim muškarcem
  • žene obolele od polno prenosivih bolesti
 • Faktori rizika:
  • infekcija HPV virusom
  • rana seksualna aktivnost i rano seksualno sazrevanje
  • mnogobrojnost seksualnih partnera, skesualni odnosi bez zaštite
  • loši socijalno ekonomsi uslovi, loša higijena
  • pušenje
 • Znaci bolesti:
  • iregularna krvarenja (između dva menstrualna ciklusa)
  • oskudna krvarenja nakon seksualnog odnosa
  • abnormalno pojačan sekret

Kako se ponašati odgovorno s ciljem prevencije ove bolesti?

 1. redovni odlasci na ginekološki pregled (bar jedan kolposkopski pregled i PAPA test godišnje).
 2. adekvatna zaštita tokom seksualnih odnosa (korišćenje kondoma kao kontraceptivnog sredstva).
 3. zdrav stil života (smanjiti/ukinuti pušenje, ne stupati u seksualne odnose pre 16. godine života)
 4. izbegavati često menjanje seksualnog partnera
 5. obavezno rano otkrivanje, praćenje i adekvatno lečenje promena na grliću materice