Ultrazvuk u trudnoći

Ultrazvučnim pregledom se, osim utvrđivanja starosti trudnoće, pregleda morfologija i kondicjia ploda. Svaki period trudnoće nosi određene specifičnosti pregleda.

Kako izgleda ultrazvuk bebe? Dok ste u ležećem položaju,  obučeni specijalista koristi savremeni ultrazvučni aparat, formira se 2D slika bebe koju ćete videti na ekranu. Umesto 2D prikaza, može se koristiti i 3D ili 4D tehnologija – kojima dobijate napredniji prikaz. U slučaju 4D tehnologije taj prikaz je kao prenos uživo bebinih pokreta. Za uvid u fetalnu kondiciju se koristi i kolor Doppler, odnosno provera protoka krvi kroz krvne sudove majke, pupčanik i krvne sudove ploda.

Dobija se slika bebe iz najrazličitijih uglova, kako bi konačna vizualizacija bila što potpunija – i to olakšalo proveru stanja bebe i njeno merenje. Tokom pregleda ultrazvukom, moći ćete da primetite kucanje srca bebe, a možda čak i da uhvatite trenutak bebećeg sisanja palca ili zevanja.

U prvom trimestru se radi ultrazvučni pregled u okviru  skrininga prvog trimestra na aneuploidije ploda (promene u naslednoj osnovi ) ali se u tom periodu mogu detektovati i određene anatomske anomalije koje ne moraju uvek biti vezane za nasleđe.

Od 15. do 20. nedelje trudnoće je najviše plodove vode u odnosu na zapreminu materice te se krupna anatomija ploda kao što su ekstremiteti, kičmeni stub, ali i ostale strukture, mogu adekvatno sagledati. Osim toga mogu se detektovati i pojedini tzv, soft marker koji ukazuju na poremćaje nasledne osnove, a koji su specifični za taj period trudnoće.

Ultrazvučna detekcija određenih anatomskih anomalija ploda moguća je već od prvog trimestra kao što je već rečeno, ali je potpuni i najadekvatniji uvid u morfologiju ploda oko 22. nedelje kada je najveća korist od 3D odnosno 4D ultrazvuka. Potrebno je otprilike 45 minuta kako bi se on finalizirao. Ovaj tip pregleda je poseban zato što prvi put imate priliku da svoju bebu „vidite“ i dobijate  uvid u njeno ponašanje i pokrete.

Ultrazvukom se utvrđuje pol bebe – pa ukoliko ne želite pre porođaja da saznate da li nosite dečaka ili devojčicu, obavezno to naglasite našem ginekologu.

Ukoliko imate visoko rizičnu trudnoću ili nosite blizance, onda ćete preglede ultrazvukom morati da radite češće.