Augmentaciona mamoplastika – uvećanje grudi

Uvećanje grudi silikonskim implantatima predstavlja jednu od najčešćih operacija u estetskoj hirurgiji. Izvodi se u opštoj anesteziji i traje oko 1 sat. Postoje tri različita pristupa: inframamarno (najčešći, ispod dojke), periareolarno (oko bradavice) i transaksilarno (kroz pazušnu jamu). Izbor pristupa zavisi od dogovora pacijenta i hirurga. Implantati se mogu postaviti ispod žlezde, velikog grudnog mišića ili gornjim delom ispod mišića, a donjim ispod žlezde (tzv. dual-plane tehnika), što zavisi od konstitucije pacijenta. U upotrebi su implantati različitih oblika, veličine i teksture, a odabir implantata se vrši u dogovoru hirurga sa pacijentom. Postoperativno je neophodno nošenje specijalnog brushaltera u trajanju od mesec dana, a koji se dobija nakon operacije. Pacijent se uobičajeno otpušta kući sledećeg dana. Konci se skidaju nakon 14 dana, a povratak svakodnevnim aktivnostima je nakon tri sedmice.

Nedoumice kod pacijenata:

  1. Da li funkcija dojenja ostaje očuvana nakon ove intervencije? – Funkcija dojenja ostaje očuvana nakon ove operacije.
  2. Da li silikonski implantati izazivaju rak dojke? – Naučnim istraživanjima nije dokazana povezanost između implantacije silikonskih proteza i karcinoma dojke, te se sa sigurnošću može reći da silikonski implantati ne izazivaju karcinom dojke. Štaviše, rekonstrukcija dojki nakon mastektomije kod karcinoma, vrši se i istim implantatima koji se koriste u augmentacionoj mamoplastici.

*Preporuka svim ženama, bilo da su se podvrgle ovom hirurškom zahvatu ili ne, je da idu na redovne preventivne preglede za dojku (ultrazvuk ili mamografija), kako bi se na vreme otkrile eventualne promene na žlezdanom tkivu dojke.