Hirurško lečenje gangliona tetivnih ovojnica (higroma)

Higromi predstavljaju benigne promene koje se javljaju na omotačima tetiva. Hirurško lečenje podrazumeva njihovo vađenje (ekstirpaciju). Intervencija se najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji, a konci se skidaju nakon 12 – 14 dana. Povratak uobičajenim aktivnostima je moguć nekoliko dana nakon skidanja konaca.