Korekcija nosa – rinoplastika

Operacija nosa je jedan od najčešćih, a istovremeno i jedan najkomplikovanijih operativnih zahvata u estetskoj hirurgiji.

Pored estetskog, ova operacija može da uključuje i funkcionalni aspekt, kod pacijenata koji imaju devijaciju nosne pregrade (septorinoplastika). Ovom hirurškom procedurom može se izmeniti veličina i oblik nosa. Mogućnosti korekcije su mnogobrojne, a najčešće se koriguju vrh nosa, kifoza, nozdrve, dužina nosa i nosna pregrada. Operacija se izvodi nakon navršenih 18 godina života, jer se tada završava razvoj koštano-hrskavičavog skeleta nosa. Jako je važno da se usklade želje i očekivanja pacijenta sa realnim operativnim mogućnostima.

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji, traje oko 1-2 sata, a postoje dva pristupa: otvorena i zatvorena rinoplastika. Otvorena rinoplastika podrazumeva mali rez na kolumeli (koži nosne pregrade), kroz koji se pristupa koštano-hrskavičavim strukturama nosa, koje se remodeluju. Na kraju intervencije se učini tamponada nosnih hodnika i postavlja imobilizacija, koja se skida nakon 7 dana. Postoperativno je uobičajena pojava otoka i hematoma očnih kapaka, koji se povlače nakon 2-3 nedelje. Otoci u predelu vrha nosa mogu trajati mnogo duže, pa su krajnji rezultati rinoplastike vidljivi najranije za 3 meseca, a često i nakon dužeg vremena.