Korekcija ušiju – otoplastika

Otoplastika, odnosno korekcija ušiju je hirurška procedura kojom se koriguje položaj, oblik i veličina ušnih školjki.

Operacija se može izvoditi kod svih pacijenata sa navršenih 6 godina života. Intervencija traje 1-2 sata i izvodi se najčešće u lokalnoj anesteziji, a po potrebi ili želji pacijenta (najčešće kod dece) u opštoj anesteziji.

Operacija podrazumeva primicanje ušnih školjki prema glavi i preoblikovanje hrskavice. Rezultati se mogu smatrati trajnim. Ožiljak je skriven iza ušne školjke i praktično je nevidljiv. Nakon operacije potrebno je nošenje imobilizacionog elastičnog zavoja 5-7 dana, koji se potom skida. Nakon toga je neophodno nošenje elastične trake pri spavanju, još tri do četiri sedmice. Konci se skidaju nakon dve nedelje, a pošteda od težih aktivnosti se preporučuje u trajanju od mesec dana.