Labioplastika

Hipertrofija malih usana predstavlja benigno uvećanje malih usana, koje može biti urođeni problem ili nastati usled različitih uzroka (hormonski poremećaji, dugotrajna iritacija itd.). Najčešće se leči operativno. Labioplastika je hirurška procedura kojom se vrši korekcija malih usana i može podrazumevati primenu jedne od više različitih operativnih tehnika.

Operacija se izvodi u lokalnoj ili opštoj anesteziji, a period oporavka je između 3 i 5 dana. Normalnom seksualnim aktivnostima pacijentkinja može da se vrati nakon 3-4 sedmice.