Liposukcija – uklanjanje viška potkožnog masnog tkiva

Liposukcija predstavlja estetsku hiruršku proceduru, kojom se, uz pomoć kanila, koje se plasiraju kroz male otvore na koži, vrši uklanjanje viška potkožnog masnog tkiva. Ovo masno tkivo je obično lokalizovano u predelu podbratka, trbuha, gluteusa, nadlaktica i natkolenica. Najbolji su rezultati kod mlađih osoba, kod kojih je koža još uvek zategnuta.

Operacija se izvodi u opštoj, spinalnoj ili lokalnoj anesteziji, što zavisi od veličine regije u kojoj treba odstraniti masno tkivo. U jednoj operaciji najviše se može odstraniti 5 litara masnog tkiva. U cilju prevencije tromboembolije, koja je opisana kao komplikacija ove procedure, neophodno je preoperativno i tri dana nakon operacije, sprovoditi antikoagulantnu terapiju primenom niskomolekularnih heparina.

Nakon operacije potrebno je nošenje elastičnih steznika mesec dana, a sam oporavak teče relativno brzo. Pacijenti se obično vraćaju uobičajenim svakodnevnim aktivnostima nakon 3 sedmice.