Palmarna fasciektomija kod Dipitrenove kontrakture

Dipitrenova kontraktura predstavlja benigno nasledno oboljenje koje se manifestuje zadebljanjem palmarne fascije. Rezultat zadebljanja je pojava potkožnih „brida” na dlanu, koje se uobičajeno pružaju ka prstima i povlače ih prema dlanu, onemogućavajući njihovo potpuno opružanje. Lečenje je najčešće hirurško i podrazumeva operaciju koja se naziva palmarna fasciektomija. Ova operacija se izvodi najčešće u regionalnoj anesteziji, ređe u lokalnoj ili opštoj anesteziji. Konci se skidaju nakon 12-14 dana, a uobičajeno je da pacijent nakon operacije prođe i fizikalni tretman zbog dobijanja maksimalnog rezultata. Vrlo je važno da se pacijenti jave na vreme hirurgu, jer poodmakli stadijumi Dipitrenove kontrakture mogu smanjiti uspešnost lečenja.