Sindrom Guyonovog kanala – kompresija n. ulnarisa (lakatnog živca ruke)

Ovo je kompresivna neuropatija n. ulnarisa, koja se javlja u predelu Guyonovog kanala, na mestu ulaska živca iz podlaktice u šaku. Simptomi su slični onima koji se javljaju kod sindroma karpalnog tunela, s tim da se osećaj trnjenja javlja u IV i V prstu šake. Kao i operacija sindroma karpalnog tunela, i ova se najčešće izvodi u regionalnoj anesteziji i podrazumeva oslobađanje n. ulnarisa od uzroka pritiska. Konci se skidaju 12-14 dana nakon operacije.