O plastičnoj hirurgiji

Plastična hirurgija je oblast medicine koja se bavi otklanjanjem deformiteta, korekcijom funkcionalnih defekata, rekonstrukcijom, restoracijom ili promenom delova ljudskog tela, a svoje korene vuče još iz antičkih vremena. Etimologija naziva je od grčke reči plastikos, što znači remodelovati. Počeci moderne plastične hirurgije se vezuju za period s kraja XIX i početka XX veka.

Estetska hirurgija, kao sastavni deo plastične hirurgije, fokusirana je na korekciju estetskih nedostataka i ulepšavanje ljudskog tela, a nastala je iz ljudske neprestane težnje ka lepoti. Prva operacija iz oblasti plastične hirurgije izvedena je pre jednog veka i od tada do danas se neprestano razvija, prateći moderne zahteve iz oblasti estetike.

Najčešće procedure u estetskoj hirurgiji jesu: korekcije viška kože kapaka, celog lica, korekcija grudi, bez obzira da li su korekcije urođenih anomalija ili usahle i male grudi, nakon gubljenja telesne težine, porođaja ili dojenja. Takođe, veoma često je i zatezanje kože trbuha (dermolipektomija – abdominoplastika), kada uklanjamo višak kože stomaka, naročito kod porodilja, koje pored viška kože, imaju i rastezanje muskulature prednjeg trbušnog zida, koju rekonstruišemo i postavljamo u anatomsku poziciju.